SOLERTORRO

Vivenda unifamiliar en Montaverner

Es projecta una vivenda unifamiliar aïllada desenvolupada principalment en una planta. La implantació a la parcel · la i la configuració del programa de la vivenda des de la forma de casa-pati, han estat els aspectes principals considerats en el projecte.

El programa funcional s’organitza entorn del element vertebrador de la vivenda: l’escala central situada en l’accés principal.

Es tracta doncs d’una composició senzilla d’un sol volum que es relaciona amb l’espai exterior, sense renunciar a la flexibilitat dels espais interiors.

Tags: