SOLERTORRO

Vivenda en “La Ombria”

Es tracta d’una vivenda unifamiliar aïllada que es desenvolupa en tres plantes que es van adaptant a la topografia del terreny. La proposta persegueix integrar l’edifici en el seu entorn per al que s’estén a la parcel·la en un intent d’abastar visualment la major part del territori.

El programa es defineix a partir del vestíbul principal, espai generós i obert a les vistes, connectant d’una banda el saló menjador i el conjunt de la cuina, de l’altra les habitacions i banys, a través d’un passadís

Tags: