SOLERTORRO

Tortosa Penadés Advocats

Habilitació de local en planta baixa i entresolat per a ubicar les oficines de la Firma Tortosa-Tortosa-Penadés Advocats consistent en la distribució del local diàfan en 1 sala de reunions, 1 sala d’espera,  5 despatxos i la reserva d’espai en la planta entresolat per a l’emmagatzemament de qualsevol tipus de  documentació així com per a la consulta d’informació. Amb la distribució en planta s’integren i resolen tots els condicionants existents del local original resultant un espai final organitzat i jerarquitzat, clar i directe.