SOLERTORRO

Habitatge en mirador

Situada en un entorn privilegiat, amb vista al centre històric i al llit del riu, trobem aquest habitatge entre mitgeres. El programa es desenvolupa en tres plantes, la planta baixa que arreplega el programa de dia, la planta primera amb dormitoris i bany i una planta soterrani, que gràcies a la disposició d’un lluernari, queda agradablement il·luminada.

La pertinença a un conjunt arquitectònic fa que la seua configuració quede fortament marcada pels paràmetres urbanístics. No obstant açò, s’ha jugat amb aquests condicionants i l’elecció dels materials, per a obtenir finalment una solució que aporta neteja visual al conjunt.